ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ & ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚ/ΝΗ (1Κgr) ΚΤΨ

ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ & ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚ/ΝΗ (1Κgr)  ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 1000 g + FAO 51 ΕΠΙΠΑΓΟΣ 15% ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 10x1kg