ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε
Βιομηχανική Εταιρεία Νωπών & Κατεψυγμένων Ειδών Διατροφής Κεντρικά: Λάκκος Κάτσαρη ΒΙ.ΠΕ. Ασπρόπυργος 193 00
Τηλ: 210 5595661-2, Fax: 210 5596357

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.:122182507000

Email: info@kontoveros.gr

Φόρμα Επικοινωνίας
Τα πεδία που φέρουν το σύμβολο * είναι υποχρεωτικά