ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ Νο.1 ΣΥΡ/ΣΗ ΔΙΧΤΥ ΚΤΨ

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ Νο.1 ΣΥΡ/ΣΗ ΔΙΧΤΥ ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 300-500g / FAO 34/ ΕΠΙΠΑΓΟΣ 10% / ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ~9kg