ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ Νο Χ IQF ΣΥΣ/ΝΟΣ (3 kg) ΚΤΨ

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ Νο Χ IQF ΣΥΣ/ΝΟΣ (3 kg) ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 200-300g FAO 41/34 ΕΠΙΠΑΓΟΣ 15% ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 3x3kg