ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 3-6 IQF ΣΥΣ/ΝΑ (3 kg) ΚΤΨ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 3-6 IQF ΣΥΣ/ΝΑ (3 kg) ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 3-6τεμ/kg / FAO 51 / ΕΠΙΠΑΓΟΣ 15% / ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 3x3kg