ΓΑΜΠΑΡΗ ΑΙΓAΙΟΥ ΣΥΣ/ΝΗ (1kg) ΚΤΨ

ΓΑΜΠΑΡΗ ΑΙΓAΙΟΥ ΣΥΣ/ΝΗ (1kg) ΚΤΨ - 1
FAO 37/3,1 ΕΠΙΠΑΓΠΣ 15% ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 10x1kg