ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΑΡ/ΝΑ T3/T4/T5/T6/T7 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ

ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΑΡ/ΝΑ T3/T4/T5/T6/T7 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ - 1
Τ2 SIZE 3000-4000g FAO 34 GLAZING 15% BOX WEIGHT ~17kg Τ3 SIZE 2000-3000g FAO 34 GLAZING 15% BOX WEIGHT ~17kg Τ4 SIZE 1500-2000g FAO 34 GLAZING 15% BOX WEIGHT ~17kg Τ5 SIZE 800-1200g FAO 34 GLAZING 15% BOX WEIGHT ~9kg Τ6 SIZE 500-800g FAO 34 GLAZING 15% BOX WEIGHT ~9kg