ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΑΡ/ΝΑ

ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΑΡ/ΝΑ - 1

ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΑΡ/ΝΑ Τ3 / Τ4 / Τ5 / Τ6 / Τ7 ΠΑΡ/ΝΑ

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ: 2000-3000gr / 1500-2000gr / 1200-1500gr/ 800-1200gr / 500-800gr

FAO: 34/37.1

ΕΠΙΠΑΓΟΣ: 15%

ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ: 9Kg