ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΜΕΞΙΚΟΥ ΠΑΡ/ΝΑ Τ5/Τ6/Τ7 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ

ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΜΕΞΙΚΟΥ ΠΑΡ/ΝΑ Τ5/Τ6/Τ7 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ  - 1
ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΜΕΞΙΚΟΥ ΠΑΡ/ΝΑ Τ5/Τ6/Τ7 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ  - 2

T-5 SIZE 1200-1500g / FAO 31 / GLAZING 15% / BOX WEIGHT ~9kg

T-6 SIZE 800-1200g / FAO 31 / GLAZING 15% / BOX WEIGHT ~9kg

T-7 SIZE 500-800g / FAO 31 / GLAZING 15%/ BOX WEIGHT ~9kg