ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΠΑΡ/ΝΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ

ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΠΑΡ/ΝΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ - 1
ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΠΑΡ/ΝΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ - 2
ΜΕΓΕΘΟΣ 300-500g FAO 34 ΕΠΙΠΑΓΟΣ 15% ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ~9kg