ΣΟΥΠΙΕΣ 1/2 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ

ΣΟΥΠΙΕΣ 1/2 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ - 1
ΣΟΥΠΙΕΣ 1/2 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ - 2
ΜΕΓΕΘΟΣ 500-1000g FAO 51 ΕΠΙΠΑΓΟΣ 15% ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ~9kg