ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ Νο2 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ Νο2 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 500-800g / FAO 41 / ΕΠΙΠΑΓΟΣ 10% / ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ~9kg