ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ Α/Κ 500-700 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ Α/Κ 500-700 ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 500-700g / FAO 27 / EΠΙΠΑΓΟΣ 10% / ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ~9kg