ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΑΠΟΛ/ΝΕΣ ΑΠΕΝΤ/ΝΕΣ ΥΔ/ΡΓΕΙΑΣ ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ

ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΑΠΟΛ/ΝΕΣ ΑΠΕΝΤ/ΝΕΣ ΥΔ/ΡΓΕΙΑΣ ΣΥΡ/ΣΗ ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 300-600g / FAO 37 / ΕΠΙΠΑΓΟΣ 10% / ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ~9kg