ΓΑΥΡΟΣ ΣΥΣΚ/ΝΟΣ (1kg) ΚΤΨ

ΓΑΥΡΟΣ ΣΥΣΚ/ΝΟΣ (1kg)  ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 60-70τεμ/kg / FAO 37 / ΕΠΙΠΑΓΟΣ 10% / ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 10x1kg