ΓΑΥΡΟΣ

ΓΑΥΡΟΣ  - 1

ΓΑΥΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΨΑΡΙΟΥ: ~100 ΤΕΜ/Kg

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ: 1Kg

FAO: 3.1

ΕΠΙΠΑΓΟΣ: 10%

ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ: 10Kg