ΜΥΔΙΑ 1/2 ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΥΣ/ΝΑ (1kg) ΚΤΨ

ΜΥΔΙΑ 1/2 ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΥΣ/ΝΑ  (1kg) ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 40-80 τεμ/kg FAO 87 ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 10x1kg ΕΠΙΠΑΓΟΣ 15 %