ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 3-6 ΙΝΔΙΩΝ ΚΤΨ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 3-6 ΙΝΔΙΩΝ ΚΤΨ - 1
ΜΕΓΕΘΟΣ 3-6 FAO 51 ΕΠΙΠΑΓΟΣ 15% ΒΑΡΟΣ 10*2kg